Přípatky jsou něčím, co dostávají lidé za nadstandardně odvedenou práci v odlišných situacích. Na nejvíce příplatků mají nárok nejenom běžní pracovníci soukromých firem, ale také zaměstnanci ve veřejném segmentu. Chcete-li vědět, s jakými příplatky se můžete setkat, přinášíme vám jejich krátký výčet.

1.   Příplatek za práci přesčas

Nejznámější forma příplatku, která souvisí s činností vykonávanou nad rámec klasické pracovní doby. Jednou z forem odměny je náhradní volno, tou druhou zase příplatek. Jeho výše dosahuje 25 % průměrného výdělku.

2.   Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Práce o víkendu je samozřejmě něčím nadstandardním, čemuž musí odpovídat také finanční odměna zaměstnanci. Zde lze narazit na první dělení v rámci soukromého a veřejného sektoru. Firmy svým pracovníkům musí dát minimálně 10 % průměrné mzdy. Úředníci a veřejný segment jsou na tom o poznání lépe – 25 % průměrného výdělku.

3.   Příplatek za práci ve svátek

Práci ve státní svátky se lze občas jenom stěží vyhnout. Pakliže však dorazíte do zaměstnání, vězte, že máte nárok na 100 % své průměrné mzdy. Pozor na výjimku, kterou tvoří náhradní volno.

4.   Příplatek za práci v noci

Pracovní nasazení v noci patří také k atypickým pracovním úkonům. Firmy za noční docházku musí připlatit zaměstnanci minimálně 10 % průměrného příjmu, veřejná správa dvojnásobnou částku 20 % z průměrného příjmu.

5.   Příplatek za pracovní pohotovost

Pracovní pohotovost drží především zaměstnanci společností. V okamžiku, kdy je třeba cokoliv opravit nebo vyřídit, musí bezpodmínečně dorazit na své pracovní místo. Velikost příspěvku ve výši 10 % průměrné mzdy dokonce stanovuje samotný zákon.

6.   Příplatek za ztížené pracovní prostředí

Ne každému se poštěstí najít si práci v teplé a poklidné kanceláři. Pracujete-li na pracovišti, kde je například větší výskyt vibrací, hluku a chemikálií, máte nárok na příspěvek 10 % z aktuální hodinové mzdy. U státních zaměstnanců je to polovina – 5 %.

7.   Příplatek za rozdělenou směnu

Tento atypický příspěvek se týká veřejného i komerčního sektoru. Jeho výše je individuální. Jeho účel je však naprosto zřejmý. Prostřednictvím rozdělených směn jsou z velké části minimalizovány přesčasy jednotlivých zaměstnanců.

8.   Příplatek za vedení

Vedoucí funkce sebou samozřejmě nese určité povinnosti navíc a především zodpovědnost, ať už za podřízené, stroje, pracoviště a ostatní věci. Velikost tohoto příspěvku se odvíjí od důležitosti vykonávané pracovní činnosti.

9.   Osobní příplatek

Osobní příplatek je úzce spojen s pracovní výkonností zaměstnance. Jeho velikost se pohybuje v rozmezí od 50 % do 100 % platového tarifu. Nejčastěji je aplikován ve veřejné správě.

10. Zvláštní příplatek

I ten nachází své pevné místo ve veřejném sektoru. Užíván je hlavně u pracovních pozic, kde hrozí například ohrožení zdraví nebo dokonce života. Jeho výše je individuální od 500 Kč do 8 000 Kč.

Posted in: