Stále více lidí se v dnešní době vrhá do podnikání, ať už z pozice hlavní nebo vedlejší výdělečné činnosti. Jestliže patříte mezi takové nadšence, kteří chtějí mít absolutní kontrolu nad svou pracovní dobou a náplní, jíž budou pro své zákazníky vykonávat, neměli byste v žádném případě opomíjet na povinnosti spojené s OSVČ.

Jednou z těch zásadních je sociální pojištění, jemuž se budeme v tomto článku věnovat. Pakliže v pojmech spojených s okresní správou a úřady máte trochu hokej, je dobré zmínit, proč se vlastně sociální pojištění platí.

Jde o jinak řečené důchodové pojištění, z něhož se vám jednou vypočítává starobní důchod, který budete pobírat.

Jaká je velikost sociálního pojištění?

Výši sociálního pojištění je třeba rozlišovat v závislosti na tom, zda budete vykonávat hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost. V tomto směru se můžete setkat se dvěma odlišnými minimálními platbami.

  • Hlavní výdělečná činnost – minimální pojištění ve výši 2 061 Kč
  • Vedlejší výdělečná činnost – minimální pojištění ve výši 825 Kč

To jsou ceny platné pro rok 2017. Nyní vás možná bude zajímat, jak se vlastně k takové částce okresní správa sociálního zabezpečení dopracovala? Je to velice jednoduché. Sociální pojištění představuje platbu 29,2 % z poloviny vašeho daňového základu.

V rámci podnikání můžete samozřejmě narazit také na určité výjimky, kdy není třeba platit sociální pojištění.

  • Jsou to OSVČ pracující na vedlejší činnost s daňovým základem menším, než 64 813 Kč
  • Živnostníci s vedlejší činností v prvním roce svého podnikání

U hlavního pracovního poměru se důchodovému pojištění v podstatě nevyhnete.

Do kdy je nutné odevzdat sociální pojištění?

Tato povinnost v podobě řádně vyplněných přehledů se týká každého roku, kdy se porovnávají příjmy a výdaje daného živnostníka. V roce 2017 musíte přehledy odevzdat do 2. května. Prodloužený termín odevzdání mají pouze OSVČ využívající služeb daňového poradce. V jejich případě se termín prodlužuje na 31. července.

Nepleťte si sociální pojištění s tím nemocenským

Nejčastějším omylem mnohých podnikatelských subjektů v začátcích je zaměňování dvou termínů. Je to sociální pojištění a nemocenské pojištění. Přitom každý má zcela jiný význam. Sociální pojištění jsme poměrně důkladně popsali již v průběhu tohoto článku a je nutné zmínit, že jde o povinnou položku vašeho rozpočtu.

Kdežto u nemocenského pojištění jde o dobrovolné platby, které využijete hlavně v okamžiku nemoci. Výše je stanovena 2,3 % z vyměřovacího základu. Největší oblibu má tento poplatek u žen pracujících jako OSVČ, protože si tím zajišťují lepší finanční podmínky v období mateřství.

Posted in: