Bonita, to je výraz, se kterým se setkal nebo v budoucnu setká bezpochyby každý žadatel o bankovní či nebankovní úvěr, hypotéku či spotřebitelskou půjčku. Pojem obvykle prezentovaný skrze hodnotu, jež vypovídá o vaší schopnosti splácet své budoucí závazky.

Po nedávné úpravě zákona týkajícího se úvěrů je na bonitu kladen dvojnásobný důraz, hlavně u žadatelů o hypotéky. Jde totiž o dlouhodobé půjčování peněz a banky chtějí mít jednoduše jistotu, že budete splácet včas, v plné výši a bez problémů. Jen málokterá instituce se chce vystavovat riziku, že o své peníze přijde.

Z toho jasně vyplývá, že bonita je klíčovým faktorem při schvalování jakýchkoliv žádostí. Podívejme se na to, co ovlivňuje váš scoring neboli celkovou solventnost a schopnost splácet.

Hlavní faktory ovlivňující velikost bonity klienta

Požádáte-li v dnešní době o úvěr, buďte si jisti, že vaše osoba projde poměrně důkladnou lustrací, nežli dojde ke schválení a následnému vyplacení peněz. Pohlíženo je hned na několik důležitých faktorů.

  • Věk žadatele – čím mladší budete, tím jsou vaše šance na úspěch daleko vyšší
  • Vzdělání – i tento údaj může připisovat body k celkové bonitě
  • Zaměstnání a příjem – pracovní poměr na dobu neurčitou je bezpochyby výhodou, včetně vyššího platového ohodnocení
  • Ostatní dluhy – menší počet jiných závazků hovoří ve váš prospěch

S tím vším je spojena jistá administrativní mašinérie. Musíte doložit řadu citlivých dokumentů, včetně potvrzení od zaměstnavatele za dané časové období. Chybět by neměli ani smlouvy spojené s jinými peněžními závazky. Jejich zatajování nemá vůbec žádný smysl. Na základě skutečností vám totiž banka zodpovědně sdělí, zda jste či nejste schopni splácet budoucí úvěr.

Nepříjemné registry dlužníků

Poměrně obávaným strašákem mnohých žadatelů jsou databáze neplatičů, do nichž se může dostat kdokoliv, i třeba kvůli jediné zpožděné splátce. A právě těmto zdrojům dávají instituce poměrně výraznou váhu.

Mezi obávané patří bankovní a nebankovní registr klientských informací, včetně databáze SOLUS. Nutno podotknut, že záznam nemusí být překážkou pro schválení žádosti. Potřebné body vám však určitě nepřidá.

Vyšší bonita jednoznačně rozhoduje

Každý čtenář tohoto článku jistě správně pochopil, že vyšší bonita je pomyslnou vstupní branou k požadované peněžní částce. Pakliže již dopředu víte, že vaše životní situace není valná a budete se prezentovat spíše nižší bonitou, využijte možnosti, žádat o finance se spolužadatelem nebo ručitelem.

Tím velikost vaší celkové bonity ovlivňuje další člověk, čím získáte na solventnosti. Nepodceňujte bonitu, která je klíčovým elementem při úspěšné žádosti o bankovní či nebankovní úvěry odpovídající výše.

Posted in: