S pojmem inflace se setkal bezpochyby každý. Tímto výrazem je definován nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. V ekonomice se tento proces vztahuje k určitému časovému období. V několika posledních letech jsme byli zvyklí na to, že inflace se prezentovala hodnotou kolem 0,3 %. Dnes je tomu však jinak, o čemž nás přesvědčila výše inflace v lednu 2017.

Ta se s naprostou suverenitou přehoupla přes magickou hranici 2 %. To je oproti loňským rokům opravdu znatelný skok. A jak nás to ovlivní v nadcházejícím období?

Připravte se na zdražování hypoték

S největší pravděpodobností se rostoucí inflace podepíše na zvyšujících se úrokových sazbách hypotéčních úvěrů. O kolik to bude, do jisté míry ovlivní centrální banka České republiky.

Na druhou stranu se neočekává nárůst cen nemovitostí, jejichž hodnoty budou spíše klesat či stagnovat. Takže to je určitá kompenzace.

Změny v dluhopisech

Inflace se promítne také do zvyšování úroků u dluhopisů. Opakem toho bude jejich snižující se cena, což má za následek jedné. V okamžiku, kdy investujete do fondů a ostatních peněžních produktů souvisejících s dluhopisy, mohou vaše výnosy padnout až na samotné dno. Tedy tak, kdy budou pokrývat sotva výdaje spojené se správou dluhopisů.

Spořicí účty si rozhodně polepší

Abychom ale nebyli pouze negativní k rostoucí inflaci, je dobré zmínit, že s tímto krokem dojde jisto jistě k navyšování úrokových sazeb u spořicích účtů. Z dnes poměrně zanedbatelného výnosu by se tedy šlo vyšvihnout zase o kousek výše. To samé bude mimochodem platit také pro termínované vklady.

Nakonec ještě jedna malá poznámka. Inflace ovlivní i ukončení měnových intervencí a česká koruna tak jednoznačně posílí.

Posted in: