Pokud dlužíte peníze jakémukoliv věřiteli, musíte zákonitě platit, to je naprosto běžný model v naší společnosti. Jestliže však nemáte dobrou platební morálku a často zapomínáte na své závazky, může se stát, že věřiteli dojde trpělivost a požádá o exekuční zabavení vaší mzdy. Pod tímto slovním obratem si můžete představit pravidelné strhávání jisté částky, z níž je splácen dluh.

Jestliže dlužíte hodně, je možné přiblížit se zbývající částkou z výplaty životnímu minimu. A jaké jsou změny, respektive aktuální situace v roce 2017?

Určité minimum vám vždy zůstane

Je samozřejmě pochopitelné, že stát vám nikdy nesebere všechny peníze a neodevzdá je věřiteli. V takový okamžik byste totiž neměli z čeho žít. Vždy vám bude ponecháno minimum, jež se týká nejenom vás, ale také nákladů na bydlení nebo vámi vyživovaných dětí.

V tomto směru hovoříme o „nezabavitelném minimu“, které se odvíjí od několika podstatných věcí.

  • Životní minimum – V současnosti je životní minimum na hranici 3 410 Kč.
  • Rodinná situace – Do ní jsou zahrnuty všechny děti či nemocné osoby, o něž se dlouhodobě staráte.
  • Normativní náklady – Ty se promítají do nezbytných nákladů na bydlení. Liší se město od města a pokrývají náklady v podobě nájmu, energií, apod.

Velkou novinkou pro rok 2017 bylo snížení normativních nákladů plynoucích ze snižování nákladů na bydlení. Z této informace plyne pouze jediné. Stát vám může sebrat o něco více peněz, než tomu bylo doposud.

Jak u dlužníka probíhá srážka ze mzdy?

Srážka ze mzdy je strhávána z čistého příjmu. V okamžiku, kdy odvedete všechny platby v podobně sociálních a zdravotních poplatků státu, přichází na přetřes exekuce platu, po níž vám zůstane pouze nezabavitelné minimum.

Ukažme si vše na příkladu, kde živitel žije ve čtyřčlenné domácnosti. Celková výše nezabavitelného minima se skládá z těchto položek:

  • Životní minimum 3 410 Kč
  • Normativní náklady na bydlení pro čtyři osoby 12 195 Kč
  • Nezabavitelné minimum na vyživovanou osobu 2 600 Kč

To je dohromady 18 203 Kč, které lze považovat za nezabavitelné minimum. Pakliže bude čistá mzda 25 000 Kč, je výsledek po odečtení 18 203 Kč roven 6 797 Kč. V tomto směru je třeba přihlížet k hranici plně zabavitelné mzdy ve výši 9 232 Kč a k její třetině 3 077 Kč. Srážka ze mzdy bude následně vypočítána takto: 6 797 Kč – 9 232 Kč + 3 077 Kč. Dlužník tak každý měsíc přijde o sumu 642 Kč, tzn., že bude disponovat 24 385 Kč.

Jak můžete správně tušit, je srážka ze mzdy velice individuální záležitostí a odvíjí se vždy od toho, v jakých rodinných poměrech se dlužník nachází a kde žije.

 

 

Posted in: