Do špatné životní situace se může dostat každý z nás, ať už je to vlastní vinou nebo shodou nepříjemných okolností. Pakliže se octnete v hmotné nouzi, obvykle požádáte o pomoc stát, který vaše podmínky prozkoumá individuálně a stanoví výši příspěvku na živobytí.

V tomto směru se můžete setkat se dvěma zásadními pojmy.

  • Příspěvek na bydlení
  • Doplatek na bydlení

Ano, vedle klasického příspěvku na bydlení, jež není zárukou toho, že budete schopni pokrýt všechny své náklady na obydlí, je tu ještě státní podpora v podobě doplatku, o níž bude pojednávat tento článek.

Vše započíná u životního minima

Doplatek na bydlení je spojen se špatnou životní situací, což je pochopitelné. Nemůže o něj ale žádat každý občan. Odpovědní úřední o přidělení rozhodují v závislosti na životním minimu, popřípadě existenčním minimu.

Životní minimum prezentuje určitou společenskou hranici příjmu, která by měla pokrývat základní lidské potřeby. Pro rok 2017 je životní minimum stanoveno v této výši.

  • Jednotlivci – 3 410 Kč
  • První osoba v domácnosti – 3 140 Kč
  • Druhá osoba v domácnosti a každá další dospělá – 2 830 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 6 let – 1 740 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 15 let – 2 140 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 26 let – 2 450 Kč

Ještě je tu ona zmiňovaná hranice existenčního minima sloužícího pro přežití, jehož hodnota pro rok 2017 činí 2 200 Kč.

Důležité jsou vaše celkové náklady

Doplatek na bydlení je sice individuální záležitostí, i přesto musíte splňovat alespoň dvě základní podmínky. Je to nutnost být v hmotné nouzi a mít nárok na příspěvek na bydlení. Obecně lze tvrdit, že doplatek na bydlení by neměl být 1,3 násobkem částky na živobytí.

Abyste vůbec mohli žádat o tuto státní podporu, je třeba předložit patřičné dokumenty prokazující vaše místo trvalého pobytu, ať už jde o bytovou jednotku, rekreační objekt, rodinný dům, ubytovnu či jiné zařízení obdobného typu. Samotnou žádost s potřebnými listinami doložíte na Úřad práce, pod nějž spadáte.

Zjistěte, zda máte nárok na doplatek na bydlení

Jestliže chcete s předstihem vědět, zda máte vůbec šanci získat doplatek na bydlení, můžete posupovat podle následujícího vzorce, který vám mnohé prozradí.

  • Celkové náklady na bydlení – příspěvek na bydlení = náklady na bydlení
  • Příjem + příspěvek na bydlení = celkový příjem

Z obou dvou hodnot už velice jednoduše poznáte, zda nárok máte či nikoliv. O doplatek na bydlení můžete žádat v okamžiku, kdy spočítané náklady na bydlení předčí váš celkový příjem. I poté však výsledné rozhodnutí závisí na vůli konkrétního úředníka.

Posted in: