S pojmem paušální daň se jistě nesetkala většina z vás, což mimochodem vypovídá také o tom, kolik podnikatelů využívá tuto službu – řádově několik desítek v celé České republice. I přesto může jít o zajímavý způsob odvodu daní.

Pojďme se ale nejprve zaměřit na to, co to vůbec paušální daň je a pro koho je primárně nachystána?

Co je to paušální daň?

Zjednodušeně řešeno se jedná o určitý model dohody mezi živnostníkem a finančním úřadem, jenž stanoví konkrétní částku daně z příjmu. Ta je definována na celý rok dopředu a k jejímu výpočtu musíte být schopni předložit pár důležitých údajů.

  • Předpokládané příjmy
  • Předpokládané výdaje
  • Předpokládané slevy na dani
  • Předpokládaná nezdanitelná část základu daně

Je naprosto jedno, zda jste či nejste plátcem DPH. Přínos paušální daně pro vás bude spočívat hlavně ve zjednodušené administrativě, protože se tímto krokem vyhnete jakémukoliv účetnictví nebo vedení daňové evidence.

Ve své podstatě vás může minout také elektronická evidence tržeb a sníží se šance na kontroly z finančního úřadu.

Omezení paušální daně

Jako každá služba živnostníkům, i paušální daň v sobě skrývá řadu úskalí, jež nemusí vyhovovat každému, popřípadě jsou limitující. Rozhodně se do této skupiny nemohou zařadit podnikatelé, jejichž příjmy překročily za poslední tři zdaňovací období částku 5 000 000 Kč.

Paušální výdaje jsou mimo jiné určeny pouze pro ty, kteří nemají spolupracovníky a žádné zaměstnance. Jejich příjmy zároveň plynou z aktivit, k nimž je zapotřebí vlastnit podnikatelské oprávnění.

Tato omezení bude do značné míry eliminovat daňový balíček účinný od dubna 2017, díky němuž se například vyhnete elektronické evidenci tržeb.

Nepropásněte paušální daň v roce 2017

Jestliže vás přínos paušální daně osloví natolik, že o ni projevíte zájem, neměli byste otálet minimálně v roce 2017. Vznesení požadavku se vztahuje k 31. lednu 2017. Připravte se na individuální posuzování žádosti finančním úřadem, jenž si může vyžádat řadu dokumentů potřebných k vypočítání velikosti paušální daně. Úřad má následně čas do 15. května 2017 sdělit vám výsledek svého rozhodnutí. Pakliže pro vás bude přijatelné, podepíšete dohodu a daň uhradíte nejpozději do 15. prosince 2017.

Minimální paušální daň je stanovena částkou 600 Kč. Pokud vám finanční úřad vypočte nižší sumu, bude automaticky navýšena na tuto hodnotu. Velikost paušální daně se definuje v maximální délce trvání na tři zdaňovací období.

Objevte kouzlo paušální daně, ušetřete svůj drahocenný čas a vyhněte se případným kontrolám.

Posted in: