Každý člověk byl nucen alespoň jednou v životě reklamovat zakoupené zboží, ať už to byla elektronika, nábytek, obuv či jiný typ sortimentu. Mnozí se jistě domohli adekvátní náhrady a vše vyřešili k celkové spokojenosti. Je tu však i určité procento lidí, kteří mají s reklamací, potažmo s jednáním konkrétního obchodníka nemilou zkušenost.

Tu představuje především odpověď typu „neuznáme vám záruku, protože tento problém jste si způsobili sami nevhodným používáním produktu“. Jenže, to není až tak úplně pravda a vy byste si neměli nechat takové jednání líbit.

Základem je správně vyplněný reklamační protokol

V okamžiku, kdy na vás obchodník přijde s výše zmiňovanou „pohádkou“, nenechte se tak rychle odbít. Rozhodně trvejte na tom, aby vámi popisovaný problém prodejce zapsal do reklamačního protokolu, i když se bude vyhýbat jakékoliv náhradě škody.

Konkrétní věc nechte odzkoušet, prohlédnout a náležitě zdokumentovat. Právě s touto listinou se totiž budete následně bránit při vymáhání nároku na vrácení peněz nebo výměnu zboží.

Kdo vám pomůže s nepřijatou reklamací?

Nejjednodušší cestou je pravděpodobně pomoc v podobě České obchodní inspekce. Ta je schopna váš požadavek důkladně prověřit. Většinou není nutné obracet se ani na soud. Ten ale zároveň představuje další možnou variantu. Jde však o náročnější řešení, které sebou nese i určité povinnosti.

  • Nutnost sehnat si právního zástupce
  • Vyřízení znaleckého posudku

Soud je během na delší trať, takže pokud to lze, oslovte nejprve Českou obchodní inspekci vystupující pod zkratkou ČOI.

Jak se vás bude obchodník snažit doběhnout?

Nakonec bychom měli zmínit menší sumář typických praktik obchodníků, jež se chtějí vyhnout uznání záruky, popřípadě mají v úmyslu tento proces zákazníkovi co nejvíce znepříjemnit s vidinou, že od reklamace ustoupí.

  • Nesmyslné prodlužování reklamace – Obchodník má ze zákona povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů a o výsledku tohoto úkonu informovat zákazníka. Stěžujte si, pokud některá z těchto věcí není naplněna, například při snaze celé řízení neustále prodlužovat.
  • Atypické požadavky obchodníka – Jestliže reklamujete rozbitou nabíječku od notebooku, rozhodně nemusíte při reklamaci odevzdávat právě onen notebooku, i když vás o tom obchodník bude přesvědčovat. Tímto krokem vás chce jednoduše odradit. Vy se však nesmíte dát.

Ať už kupujete zboží v kamenné prodejně nebo na internetu, často na vás mohou vyskočit také lákavé nabídky na prodloužené záruky. I tyto „nadstandardní“ služby si pohlídejte a domáhejte se informace, na co se taková záruka vztahuje. Ne vždy je totiž možné pokrývat všechny vzniklé vady a poškození. Za takovou záruku se rozhodně nevyplatí připlácet.

Posted in: