Povinné ručení je zákonem vyžadováno. O tom jistě není žádných pochyb. Jenže, co když nejste spokojeni se službami svého dosavadního poskytovatele, respektive pojišťovny? Jak postupovat v případě, že vám vadí například velké ceny za pojištění nebo samotné procesy spjaté s vyřizováním pojistných událostí? Řešení je pouze jediné. Přejděte k jiné pojišťovně.

Tento krok každopádně není tak snadný, jak vypadá. Změnu pojišťovny totiž můžete provést pouze v souladu se splněním smluvních podmínek. A ty jsou z tohoto pohledu u většiny pojišťovacích společností dosti obdobné.

Podání výpovědi se může vázat k nejrůznějším časovým obdobím a situacím. A právě s nimi vás trochu podrobněji seznámíme. Nejčastěji můžete narazit na výpovědi podané z těchto důvodů.

  • Výpověď ke konci pojistné smlouvy
  • Výpověď při změně smluvních podmínek
  • Výpověď po podpisu smlouvy
  • Výpověď po vzniku smluvní události

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv výpověď, které vám níže podrobněji rozepíšeme, vždy myslete na to, že povinné ručení na dopravní prostředek musí platit každý den. Tzn., že přechod k nové pojišťovně si řádně ohlídejte především z pohledu data ukončení a data uzavření nové smlouvy. Zkrátka, abyste nebyli ani jeden den bez pojištění, což sebou přináší sankční poplatky a pokuty.

Výpověď na konci pojistné smlouvy

Jde pravděpodobně o ten nejstandardnější model výpovědi smlouvy na povinné ručení. Každá smlouva má své datum výročí, k němuž můžete změnit poskytovatele těchto služeb. Obvykle to lze provést jednou za rok. V tomto případě si pohlídejte, aby byla výpověď doručena pojišťovně už šest týdnů před datem výročí. Nikoliv později.

Výpověď při změně smluvních podmínek

Další ze situací, k níž může přispět sama pojišťovací společnost. Pokud totiž provede jakékoliv zásadní změny ve smluvních podmínkách, dává vám příležitost, odstoupit od smlouvy do jednoho měsíce od sdělení takové informace. A to zcela bezplatně a bez jakýchkoliv sankčních poplatků.

Výpověď po podpisu smlouvy

Tento typ výpovědi se týká především nových klientů. Těm se nabízí jedinečná příležitost, odstoupit od smlouvy do dvou měsíců od jejího podpisu. Výpověď následně nastává až osmý den poté, co zákazník sdělil, potažmo předal takovou informaci pojišťovně. I zde neplatíte nic navíc a můžete směle hledat nového poskytovatele těchto služeb.

Výpověď po vzniku smluvní události

Nyní naopak uvedeme situaci využitelnou stávajícími klienty pojišťovny. Pakliže dojde k pojistné události, potažmo k pojistnému plnění, máte možnost bezplatně ukončit smlouvu do tří měsíců. V tomto případě dochází k  ukončení smlouvy do jednoho měsíce od vašeho podání.

Ve všech výše uvedených případech zároveň počítejte s tím, že vám bude navráceno nespotřebované pojistné. Ať už jej platíte měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Vždy je navrácena poměrná část v závislosti na datu ukončení smlouvy na povinné ručení.