Jak by se vám líbila myšlenka, že byste do práce chodili třeba jen čtyřikrát v týdnu a svým pracovním povinnostem obětovali podstatně méně hodin? To je vidina, jíž každý člověk spojí s určitou nedosažitelností, ale podívejte se například na návrh politické strany TOP09, která čtyřdenní pracovní týden chce posadit.

Ostatně nebyla by to změna nereálná, protože k něčemu podobnému došlo již v polovině 20. století, kdy byl zaveden současný model, tedy pět pracovních dnů a 40 hodin práce. Do té doby se pracovalo dokonce šest dnů v týdnu a nebylo to ničím neobvyklým, takže proč nepřejít na čtyřdenní pracovní model?

Jak to, že pracujeme stále méně?

Vliv na to má jistě nahrazení fyzické práce. Dnes jsme schopni spoustu věcí řídit hlavou a vymyslet si na práci stroje, jež vše potřebné provádí za nás. Takový pokrok v letech minulých jednoznačně nebyl.

Svůj význam do určité míry a v některých oblastech ztrácí dokonce i pevná pracovní doba. Ve světě moderních technologií je naprosto běžné pracovat z domu za pomoci internetu a chytrého mobilního telefonu. Lidé tak spolu mohou komunikovat nejenom ústně, ale i prostřednictvím těchto technologií.

Inspirujme se ve Švédsku nebo Finsku

Lidé se v souvislosti se zkrácenou pracovní dobou mnohdy zamýšlí nad tím, zda je lepší vypustit jeden pracovní den či ubrat počet pracovních hodin. Odpověď na takový model práce do jisté míry mohou přinést severské země, jakými jsou Švédsko nebo Finsko.

Například ve Švédském městě Göteborg zaměstnanci úřadu pracují jen 6 hodin a jejich efektivita práce je na daleko větší úrovni. V podobných šlépějích se ubírá také Finsko se svým garantovaným příjmem. Můžete pracovat méně, a pokud chcete více peněz, jednoduše si prodloužíte zkrácenou pracovní dobu na tu standardní.

Nechme se tedy překvapit, jaký pracovní model bude u nás v České republice nastolen v nadcházejících letech. Možná dojde k nějaké revoluční změně. Kdo ví?

Posted in: