Důchod je obdobím, na které se těší bezpochyby každý. S blížícím se termínem pro odchod do důchodu většina lidí alespoň orientačně počítá, kolik vlastně peněz bude na stará kolena dostávat od státu. Spousta občanů využívá řady internetových kalkulaček, do nichž bez rozmyslu vepisuje všechny příjmy za odpovídající období a čeká na výsledek.

Ano, to je možná správná cesta, ale měli byste vědět o tom, že ne každý příjem je započítáván do státního důchodu. Minimálně to nejsou příjmy obdržené v témže roce, kdy máte termín odchodu do důchodu. Dále jsou to ještě další případy, s nimiž vás postupně seznámíme.

Dohody se zaměstnavatelem

První je dohoda o pracovní činnosti. U ní je rozhodnou hranicí částka 2 500 Kč. Cokoliv, co vám vyplatí zaměstnavatel nad rámec této sumy, podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění a započítává se do důchodu. Pakliže však výplaty budou nižší, než 2 500 Kč, nic vám na důchod neodchází.

Obdobným modelem je také dohoda o provedení práce. Tam je naopak stanovena hranice ve výši 10 000 Kč. I zde platí, že výplaty pod touto sumou nepodléhají povinným odvodům, takže vám na starobní důchod nejde vůbec nic.

Co takhle příspěvky od zaměstnavatele?

Velká spousta zaměstnavatelů svým zaměstnancům přináší benefity v podobě příspěvků na životní pojištění nebo penzijní připojištění. Jestliže jste si doposud mysleli, že i z této částky získáte něco na důchod od státu, jste na omylu.

Zaměstnavatel by vám musel přispívat částku vyšší, jak 50 000 Kč, aby nebyl oproštěn od daní, zdravotního a sociálního pojištění.

Ani odstupné se nezapočítává do důchodu

Mnohé z vás jistě potkala situace, kdy jste byli nedobrovolně odejiti z práce. Zkrátka vám dali výpověď a na rozloučenou ještě pořádně tučné odstupné. To je určitě příjemné. Jednorázová částka, z níž se však neodvádí žádné sociální poplatky. Z toho tedy plyne jediné. Odstupné nemá vliv na výši starobního důchodu.

Při výpočtu důchodu tak mějte neustále na paměti, že ne každý příjem, který jste obdrželi, vám musí navýšit očekávaný starobní důchod.

Posted in: