Zkušební doba je v dnešní době téměř samozřejmostí při nástupu na jakoukoliv pracovní pozici, ať už jde o práci v provoze nebo v kanceláři. Určité časové období, v rámci něhož si zaměstnavatel oťuká schopnosti zaměstnance a ten naopak zjistí, zda mu dané prostředí a povinnosti vyhovují.

Délka zkušební doby má bezpochyby jisté parametry, které všichni zaměstnavatelé dodržují. Týká se to především maximální délky.

  • U běžných zaměstnanců do 3 měsíců
  • U vedoucích pracovníků do 6 měsíců

Ke stanovení zkušební doby samozřejmě musí dojít před nástupem do práce. Zároveň není možné tuto dobu jakkoliv prodlužovat. Zkracování však v žádném případě nevadí.

Jak je to s nemocenskou ve zkušební době?

Jak již prozrazuje název tohoto pracovního poměru, je zřejmé, že jde o práci na zkoušku, během níž nemá zaměstnavatel nárok na řadu benefitů a věcí, jako ostatní zaměstnanci. Pakliže se ale dostane do pracovní neschopnosti, nikdo mu takové právo neodepře.

Je ale zapotřebí zmínit, že prodlouží-li se doba přes prvních 14 dnů, během nichž jej nemůže zaměstnavatel vyhodit, hrozí mu „padák“ od patnáctého dne.  V průběhu uvedené doby dostává právoplatnou nemocenskou.

Jak je to s dovolenou ve zkušební době?

V souvislosti se zkušební dobou bychom se mohli zmínit také o dovolené. Na tu si v tomto období nedělejte velké naděje. Obvykle ji lze čerpat až po odpracování prvních šedesáti dnů a to ještě na vůli zaměstnavatele. V závislosti na délce zkušební doby se však lze domoci alespoň k určité poměrné části dovolené.

Jak je to s ukončením zkušební doby?

I když je zkušební doba propletena řadou nejrůznějších omezení, i přesto pro vás může mít jistou výhodu. Při práci na „zkoušku“ můžete kdykoliv a bez jakéhokoliv důvodu rozvázat svůj aktuální pracovní poměr, ještě před vypršením konce zkušební doby. Po oznámení zaměstnavateli se můžete sbalit v podstatě ze dne na den.

Ano, také tento pomyslný klad má samozřejmě svou stinnou stránku. Stejnou věc vám totiž může udělat i váš nadřízený v dané práci.

Pakliže však zkušební dobu přečkáte a pracovní činnost bude pro vás a zaměstnavatele oboustranně prospěšná, obvykle dochází k uzavření nové smlouvy o pracovním poměru na dobu neurčitou. Ta se již řídí jinými podmínkami dle zákoníku práce.

 

Posted in: