Sleva na dítě v rámci daňového přiznání. Další ze způsobů, jak si snížit odváděné platby státu a domoci se tíženého zvýhodnění. Tento bonus platí pro všechny zaměstnané osoby a v omezené míře i pro osoby samostatně výdělečně činné. O tom ale až později.

V rodinné domácnosti lze na každé dítě čerpat slevu pouze jednou. To znamená, že ji uplatní jeden z rodičů pro jedno a více dětí.

Na koho se vztahuje sleva na dítě?

Primárně je to bezpochyby vaše vlastní dítě do věku až 26 let, pakliže s vámi žije pod jednou střechou. Tuto daňovou úlevu lze čerpat i v případě, že je studující dítě výdělečně činné.

Další skupinou jsou děti vyženěné. Zde si však dejte pozor, protože musí jít o stvrzený svazek manželství, nikoliv pouze o soužití dvou lidí druh/družka.

Ve vaší společné domácnosti každopádně mohou žít děti z předchozího manželského svazku, vnoučata nebo ratolesti z pěstounské péče. Také na všechny tyto členy rodiny lze čerpat slevu na dítě.

Jak vysoké zvýhodnění získáte?

Velikost konkrétní částky se samozřejmě odvíjí od toho, na kolik dětí slevu čerpáte. Předkládány jsou tři kategorie podle počtu.

  • Jedno dítě – sleva 1 117 Kč – ročně až 13 404 Kč
  • Dvě děti – sleva 1 417 Kč – ročně až 17 004 Kč
  • Tři a více dětí – sleva 1 717 Kč – ročně až 20 604 Kč

Co je zapotřebí splnit pro obdržení slevy na dítě?

Jak již bylo zmíněno v první části tohoto článku, slevu lze čerpat na děti do věku 26 let, avšak za předpokladu, že jde stále o studenty. To každopádně musíte doložit při odevzdání daňového přiznání, respektive účetní ve firmě, kde pracujete.

Základem je kopie rodného listu a platné potvrzení o studiu. To je třeba předkládat každý rok. K tomu si připravte také čestné prohlášení druhého rodiče, že slevu na dítě neuplatňuje.

Sleva na dítě u osob samostatně výdělečně činných?

Jestliže podnikáte a uplatňujete v rámci daní výdajové paušály, nemáte bohužel nárok na toto daňové zvýhodnění. To je nabízeno pouze lidem, jež fungují jako OSVČ na vedlejší pracovní činnost a chodí ještě do běžného zaměstnání. Podmínkou je navíc fakt, že příjmy od vašeho zaměstnavatele tvoří větší polovinu daňového základu. Pak se na vás výhoda „sleva na dítě“ taktéž vztahuje.

Využijte možnosti ušetřit na daních a dopracujte se k příjemnému daňovému bonusu, s nímž získáte peníze k dobru.

Posted in: