Zdravotní pojištění je složkou, které se nevyhne žádná osoba mající příjem libovolné velikosti. Jde o povinné platby, jejichž výše se rok s rokem mění a přináší nejrůznější změny. Nejinak tomu bude i v nadcházejícím období 2017.

Právě to nastolí změnu výše zdravotního pojištění hned u několika skupin vydělávajících osob.

  • Živnostníci
  • Osoby pracující na zkrácený úvazek
  • Lidé s pasivním příjmem

Živnostníky nepotěší minimální vyměřovací základ

Tou největší kategorií „postižených“ jsou bezpochyby drobní podnikatelé. V jejich případě hraje poměrně důležitou roli hrubý zisk, respektive samotný vyměřovací základ ve formě poloviny celkového výdělku. Z něj je odváděna částka pokrývající zdravotní pojištění.

Na rok 2017 byla stanovena nová velikost minimálního vyměřovacího základu, která činní 169 392 Kč. Z tohoto údaje jednoduše vyplývá, že jde o 14 116 Kč měsíčně. Toto navýšení si můžeme demonstrovat na konkrétním případu.

Paní Prokopová si v příštím roce vydělá 254 620 Kč, z čehož částka 127 310 Kč tvoří vyměřovací základ. Ten je menší, než minimální hodnota, z níž tedy bude vypočítávána měsíční splátka zdravotního pojištění. Vycházet se tak bude ze sumy 169 392 Kč. Povinné splátky budou mít výši 1 906 Kč, což je asi o 83 Kč více, než letos.

Zkrácený úvazek také podraží

Zdražování v roce 2017 nemine ani osoby, jež fungují na zkrácený pracovní úvazek. Pro výpočet splátky zdravotního pojištění je důležitý údaj 9 % z hrubé mzdy. Minimální velikost záloh se proto vyšplhá na 1 485 Kč. V případě tohoto pracovního poměru se nabízí ještě volba, zda doplatek bude hradit zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Vše nejlépe uvedeme na stručném příkladu. Pan Zelenka si na zkrácený úvazek vydělá 8 500 Kč. Velikost splátky zdravotního pojištění v roce 2017 bude rozdílem mezi 9 % z jeho příjmu 8 500 Kč a onou částkou 1 485 Kč. To je celkem 720 Kč, což je zhruba o 148 Kč více, než v roce 2016.

Jak se zdražení dotkne osob s pasivním příjmem?

Tuto skupinu tvoří především osoby bez zdanitelných příjmů, zkrátka ti, kteří si přivydělávají na brigádách a nejsou nikde evidováni, jako živnostníci či běžní zaměstnanci. Nejčastěji jsou to studenti starší 26 let, matky na mateřské dovolené nebo lidé mající příjem například z akcií a pronájmů nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění představuje 13,5 % z minimální mzdy, jež v roce 2017 naroste o 1 600 Kč, je pochopitelné, že se zvýší i tato částka.

Více vám to objasní následující příklad. Paní Nováková si na brigádě vydělá 6 000 Kč. Poměrně snadným výpočtem se lze dopracovat k měsíční záloze na zdravotní pojištění v hodnotě 1 485 Kč. To je až o 148 Kč více, než bylo v letošním roce 2016.